Ubezpieczenie nnw

Ubezpieczenia NNW dla dorosłych

Wybierając ubezpieczenie NNW, w prawdziwe nie zagwarantujemy sobie tego, że nigdy nie przytrafi się nam żaden nieszczęśliwy wypadek. Z drugiej strony jednak, będzie to dobre zabezpieczenie dla nas oraz naszej rodziny, przed finansowymi skutkami ewentualnego uszczerbku na zdrowiu.

NNW, czyli Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, obejmuje ochroną nasze zdrowie oraz życie. Jeżeli chodzi o świadczenie z tego tytułu, może one być wypłacone:

  • uposażonym, jeśli dojdzie do naszej śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • nam, kiedy doznamy uszczerbku na zdrowiu.

OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW, precyzyjnie określają to, kiedy możemy liczyć na świadczenie, a także w jakiej wysokości. Dokumenty, które otrzymujemy razem z polisą, będą zawierać informacje na temat tego, ile procent uszczerbku na zdrowi doznajemy, w przypadku konkretnej kontuzji, czy też urazu.

Przykładowo – złamanie ręki wynosi 5% uszczerbku na zdrowiu, złamanie otwarte 10%, a z kolei utrata całej ręki, może sięgać już 60% uszczerbku na zdrowiu. Tabele określają poziom uszczerbku na zdrowiu przygotowywane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe, dlatego mogą one różnić się od siebie.

Suma ubezpieczenia NNW

Wysokość odszkodowania, uwarunkowana jest od dwóch czynników. Od uszczerbku określonego procentowo, a także od sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie na 50 tysięcy złotych, w przypadku 10% uszczerbku, oznacza wypłatę 5 tysięcy złotych od ubezpieczyciela.

Suma ubezpieczenia NNW to coś, co przekłada się też na nasze składki. W związku z tym, bardzo istotne jest, aby polisa była dostosowana zarówno do naszych potrzeb, jak i możliwości finansowych. Pamiętajmy jednocześnie, że ubezpieczenie na niską sumą może nas odpowiednio nie zabezpieczyć, gdyż wypłacone nam środki mogą po prostu nie wystarczyć na pokrycie kosztów ewentualnego leczenia bądź rehabilitacji.

Odpowiedni wariant ubezpieczenia NNW

Poszczególne oferty ubezpieczeń NNW, z którymi się spotkamy, najczęściej będą różnić się sumą ubezpieczenia, a także zakresem. Im ten drugi jest pełniejszy, tym dłuższa jest lista zdarzeń, za które możemy oczekiwać wypłaty świadczenia.

Najlepiej, jeśli wybrana przez nas polisa, gwarantuje nam dodatkowo ochronę w sytuacjach nietypowych. Mowa tu chociażby o sportach ekstremalnych, kiedy to konieczne jest pokrycie kosztów rehabilitacji. Co więcej, często możemy również liczyć na rekompensatę za czas naszego pobytu w szpitalu.

Nie ma obowiązku wykupu ubezpieczenia NNW – jest ono w zupełności dobrowolne. Umowa zawierana jest indywidualnie, istnieje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, bądź skorzystania ze specjalnego pakietu, oferowanego wraz z polisą OC. Eksperci TDF, z pewnością pomogą w doborze takiego wariantu, który będzie zarówno dobrym zabezpieczeniem, jak i niedużym obciążeniem naszego budżetu.

Czy istnieje możliwość otrzymania świadczenia z wielu polis?

Pamiętajmy, że ubezpieczenie NNW znajduje się w grupie ubezpieczeń osobowych. Świadczy to o tym, iż mamy możliwość posiadania dowolnej liczby polis od różnych firm. Kiedy ulegniemy nieszczęśliwemu wypadkowi, wypłata świadczenia będzie nam się należała z każdej polisy.