Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie ma stanowić finansową ochronę, na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Może być ono doskonałym zabezpieczeniem, w szczególnie trudnych sytuacjach, jak chociażby śmierć członka rodziny. Aktualnie, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują jednak polisy o szerszym zakresie, przez co ubezpieczenie na życie może przydać się w naprawdę zróżnicowanych okolicznościach.

Co może zapewnić nam posiadanie ubezpieczenia na życie?

Już po samej nazwie można wywnioskować, że polisa tego typ ma zabezpieczyć nasze życie. To oczywiście nie jest gwarancja tego, że nie przytrafi nam się nic złego, jednak zapewnia nas o tym, że otrzymamy należyte wsparcie finansowe, a to w przypadku śmierci lub kalectwa.

Polisa na życie polecana jest szczególnie wtedy, kiedy mamy małe dzieci, bądź spłacamy duży kredyt. Daje to poczucie odpowiedzialności, że w przypadku nieprzewidzianej sytuacji nie obciążymy drugiego z małżonków kosztami i wydatkami.

Polisy nie musimy zawierać na całe życie, choć oczywiście istnieje również taka możliwość. Osoba decydująca się na ubezpieczenie na życie sama decyduje o wysokości sumy ubezpieczeniowej.

Kwota, na jaką warto się ubezpieczyć to kwestia bardzo indywidualna, która zależy od wielu czynników. Jako najbardziej decydujące można wymienić liczbę posiadanych dzieci, wielkość zobowiązań finansowych, czy dotychczasowy poziom naszych zarobków. W innej sytuacji będzie małżeństwo o przeciętnych zarobkach, a w innej rodzina z dwojgiem dzieci i kredytem hipotecznym.

Czym warto kierować się wybierając polisę na życie?

Z pewnością to nie cena składki powinna być decydującym czynnikiem lecz to, czy zakres ubezpieczenia jest dopasowany do naszych potrzeb. Jeśli zależy nam na polisie ochronnej, warto przemyśleć, od jakich zdarzeń oczekujemy ochrony. Polisa może zabezpieczać nie tylko w razie nagłej śmierci, ale także na wypadek trwałego inwalidztwa, ciężkiej choroby czy też pobytu w szpitalu.

Ubezpieczenie na życie, powinno pokryć koszty związane z trudną sytuacją życiową podczas, gdy nie będziemy w stanie zarabiać. Polisę tego typu, można wykupić wyłącznie na wypadek własnej śmierci lub obejmując ochroną członków rodziny. Polisa rodzinna pozwala ubezpieczyć partnera, małżonka, dzieci czy rodziców w ramach jednej składki ubezpieczeniowej.

Na wysokość opłacanej składki wpływa nie tylko wielkość sumy ubezpieczeniowej, ale również nasz wiek (im jesteśmy starsi tym składka jest wyższa), stan zdrowia, prowadzony styl życia, zawód, uprawiane sporty i inne kwestie. Wiele zależy również od zakresu ochrony, terminu jego obowiązywania, czy też częstotliwości opłacania takiej składki. Każdy zatem powinien sam zdecydować, które parametry mają największe znaczenie.

Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie na życie?

Z powyższych informacji jasno wynika, że na wybór ubezpieczenia na życie wpływa wiele czynników, a jego zakup może wiązać się z dużymi korzyściami, ale również z poważnymi konsekwencjami.

Warto przedtem porównać poszczególne oferty i wybrać najlepszą dla siebie. Przydatna będzie również pomoc specjalisty TDF, który nie tylko sporządzi dla Ciebie zestawienie najlepszych ofert, ale również wyjaśni to, czym różnią się one między sobą. Przede wszystkim, jest to pomoc w podjęciu decyzji, jaki wariant będzie najkorzystniejszy w Twoim przypadku. 

Nasza oferta obejmuje również:

  • wypłatę świadczenia we wskazanej wysokości na wypadek poważnej choroby,
  • wypłatę renty w wysokości 1000 zł miesięcznie, w przypadku niezdolności ubezpieczonego do pracy,
  • wypłatę części sumy ubezpieczeniowej w przypadku utraty zdrowia w sposób proporcjonalny do stopnia uszczerbku,
  • wypłatę dodatkowej sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • możliwość gromadzenia dodatkowych środków pieniężnych w ramach ubezpieczeniowych funduszów kapitałowych