Ubezpieczenie firmowe

Ubezpieczenia firmowe

Świadomy przedsiębiorca, powinien zdawać sobie sprawę z tego, własna działalność gospodarcza może przynieść zarówno zyski, jak i straty. Istnieje szereg zdarzeń losowych, które mogą przynieść efekt w postaci ogromnych szkód. Bywa, że dochodzi do nich też wskutek nieprawidłowo wykonywanej pracy, bądź nieumyślnego wyrządzenia krzywdy. Zawsze lepiej pozostać przezornym i postawić na dogodne ubezpieczenie firmowe.

Dlaczego warto zdecydować się na ubezpieczenie firmy?

Mało kto o tym wie, jednak ubezpieczenie finansowe to jeden z elementów, który wpływa na finansową stabilność przedsiębiorstwa. Umożliwia minimalizowanie strat związanych z prowadzeniem działalności oraz ze szkodami, które powstały w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń.

Jako, że zakres tego typu ubezpieczeń jest równie szeroki co elastyczny, możliwy jest indywidualny dobór polisy do potrzeb danego przedsiębiorstwa. To bowiem oczywiste, że inne oczekiwania będzie przejawiał właściciel apteki, inne restauracji lub hotelu, a jeszcze inne prezes firmy z branży budowlanej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

W ramach prowadzonej działalności, firmy najczęściej decydują się na prywatne ubezpieczenia OC. Obejmują one ochroną szkody osobowe oraz rzeczowe, które zostały wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi działaniami, a także posiadanym mieniem. Polisa może dotyczyć szkód, które powstały w wyniku czynu zabronionego, ale też wskutek niewykonania,  bądź nieprawidłowego wykonania konkretnego zlecenia. Mowa tutaj odpowiednio o OC deliktowym oraz OC kontraktowym.

Ubezpieczenie mienia firmy

Zabezpieczenie mienia firmy, to bez wątpienia jeden z kluczowych elementów. Decydując się na to rozwiązanie, ochroną mogą być objęte m.in.:

  • maszyny budowlane i urządzenia produkcyjne,
  • nakłady inwestycyjne, bądź adaptacyjne poniesione w lokalu,
  • nieruchomości firmowe, wraz z ich wyposażeniem,
  • oprogramowanie,
  • mienie w transporcie,
  • przenośny oraz stacjonarny sprzęt elektroniczny,
  • gotówka,
  • środki obrotowe (np. surowce, towar w magazynie, półprodukty).

Ubezpieczenie od utraty zysku

Bardzo ważne dla przedsiębiorcy, powinno być też ubezpieczenie od utraty zysków. To najlepszy sposób ochrony, przed dotkliwymi stratami finansowymi, a nawet i bankructwem, które może być spowodowane przestojem w działaniach przedsiębiorstwa.  Sam przestój jest często wynikiem losowych zdarzeń, a to np. zalanie lub pożar. Środki pochodzące z ubezpieczenia, pozwolą przedsiębiorcy odbudować firmę, zlikwidować szkody, a także odzyskać klientów utraconych podczas wymuszone przerwy.

Wybierz dostosowane ubezpieczenie firmowe z TDF

Szeroki wybór oraz ogromny dostęp konkurencyjnych ofert z zakresu ubezpieczeń sprawia, że firmy odkładają wybór polisy na później. Jeżeli ubezpieczenia firmowego wydaje się trudnym zadaniem, specjaliści z TDF z pewnością będą w stanie Ci w tym pomóc. Porównamy wiele ofert, zanim dobierzemy najlepsze możliwe rozwiązanie dla Twojego przedsiębiorstwa. Wszystko to z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań Twojej firmy.