Leasing

Leasing i pożyczka leasingowa

Chociaż każdy zna słowo „leasing” nie wszyscy zdają sobie sprawę, co dokładnie kryje się pod tym pojęciem. Jest to nic innego, jak umowa cywilnoprawna, która zawierana jest między leasingodawcą, a leasingobiorcą. Mówiąc inaczej – między finansującym, a np. Twoją firmą. Podczas leasingu, firma oddaje nam konkretną rzecz do użytku, w zamian za comiesięczne opłaty o ustalonej wysokości. Umowa podpisywana jest na określony czas. Pożyczka leasingowa z kolei, to pewien rodzaj kredytu, natomiast tak samo jak sam leasing, stosowana może być wyłącznie do finansowania środków trwałych.

Leasing, a kupno na raty bądź wynajem

Leasing często zestawiany jest z wynajmem długoterminowym oraz zakupem na raty, natomiast pojawia się tu kilka znaczących różnic. Podczas trwania umowy, leasingobiorca ma możliwość użytkowania środków trwałych czy też nieruchomości, w ogóle nie będąc ich właścicielem. W wynajmie i abonamencie różnica polega na obecności opłaty wstępnej, która reguluje wysokość rat. Leasing daje też prawo wykupu za wcześniej ustaloną kwotę, co oznacza, że kiedy umowa wygaśnie, przedmiot leasingu można wykupić.

Mimo tego, że zwykle to samochody są przedmiotem leasingu, często będą to też inne pojazdy oraz maszyny, a nawet i nieruchomości lub wyposażenia biur.

Czym jest leasing finansowy operacyjny, konsumenci oraz zwrotny?

Leasing dzieli się na kilka typów. Różnice wynikają tutaj z tego z odmiennego przedmiotu leasingu, ale też zauważalne są w konstrukcji umowy – kto jest jej stroną, a także jakie strony posiadają prawa oraz obowiązki względem danego przedmiotu leasingu.

Leasing operacyjny i leasing finansowy

Jeżeli chodzi o leasing finansowy (kapitałowy), przedmiot leasingu jest wliczany do majątku leasingobiorcy. Gdy firma weźmie samochód w leasing firmowy, spada na nią obowiązek wpisania go w ewidencję środków trwałych. Co więcej, od tego momentu konieczne staje się też wykonywanie odpisów amortyzowanych, a także serwisowanie.

Leasing finansowy

Leasing finansowy jest zbliżony do zakupu na raty, jednak firma może stać się właścicielem przedmiotu dopiero wtedy, kiedy umowa dobiegnie końca. Staje się to automatycznie, wraz z momentem ostatniej opłaty ratalne, a to z uwagi na to, że całościowa kwota leasingu pokrywa ekonomiczną wartość danego przedmiotu. Mowa tu o wariancie, w wypadku którego konieczna jest opłata podatku VAT w całości, już w momencie zawierania umowy.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny lub też innymi słowy bieżący, to często wybierane rozwiązanie, które może przypominać wynajem. Przedmiot leasingu wliczany jest do ewidencji środków trwałych leasingodawcy, a to właśnie on dokonuje amortyzacyjnych odpisów.

Kwota łączna, jaką wypłaca firma podczas umowy nie pokrywa wartości przedmiotu, stąd strony umawiają się na opłatę wstępną, a także późniejszy wykup. Jeżeli chodzi o podatek VAT, ten w tym przypadku płacony jest w ratach.

Zalety i wady leasingu

Zalety:

  • Łatwe i krótkie procedury oraz niski próg zdolności kredytowej,
  • leasing nie powoduje obniżenia zdolności kredy,
  • świetne wyjście dla przedsiębiorców,
  • bywa tańszy, niżeli zakup na raty.

Wady:

  • Niepełna swoboda użytkowania,
  • utrata przedmiotu nie oznacza, że firma zwolniona jest opłacania rat,
  • surowe konsekwencje, w przypadku opóźnienia w spłacaniu rat.
Planując skorzystanie z jakiejkolwiek formy leasingu, zapraszamy do kontaktu i konsultacji ze specjalistami TDF, którzy z pewnością odnajdą najlepsze rozwiązanie dla każdego Klienta.